پروژه های خاتمه یافته حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱ راه اندازی شبکه ساختمان مرکزی
۲  نصب راه اندازی شبکه سایت های خوابگاهها
۳ نصب و راه اندازی شبکه وایرلس بین خوابگاهها و مرکز
۴ ارتقا امنیت ارتباط با خوابگاه ها در فاز یک امنیت دانشگاه
۵ راه اندازی اکانتینگ تحت Linux
۶ راه اندازی monitoring solar winds
۷ راه اندازی Anti viruses
۸ اجرای فاز دوم امنیت شبکه ،ارتقا امنیت شبکه داخلی دانشگاه
۹ راه اندازی سرور FTP
۱۰ بروز رسانی اطلاعات وب سایت
۱۱ راه اندازی سرور BACKUP
۱۲ ایجاد اکانت برای دانشجویان ، اساتید و کارکنان
۱۳ راه اندازی سرور File sharing
۱۴ ارتقا امنیت سیستم تغذیه
۱۵

راه اندازی سیتم voip بین مراکز دانشگاه

۱۶ ایجاد سرویس VPN برای استفاده دانشجویان
۱۷ ساخت اشتراک اینترنت و تمدید شارژ هر ماه
۱۸ رفع مشکلات مربوط به سلف
۱۹ ثبت اطلاعات در سایت دانشگاه
۲۰ ورود اطلاعات و گردش کار بخش های مختلف در سیستم اتوماسیون اداری
۲۱  بالا بردن پهنای باند اینترنت و تخصیص آن به کاربران
۲۲ انجام اقدامات لازم و پیگیری و نهایتا دریافت پهنای باند اینترانتی
۲۳  نصب راه اندازی شبکه سایت شماره ۲ و تجهیز آن
۲۴ نصب و راه اندازی لینک جدید ساختمان سه