پروژه های در حال انجام حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
نصب آنتی ویروس پادویش
کابل کشی خوابگاه یک
راه اندازی سامانه فناوری اطلاعات و آموزشهای آزاد
راه اندازی سرور آموزش مجازی
راه اندازی میز خدمت
راه اندازی کیوسک خدمات آموزش و تلفن بین ساختمانی