۱- نصب و اجرای انواع بازی های رایانه ای بر روی سیستم های دانشگاه

۲- نصب هرگونه نرم افزار بدون هماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه

۳- باز کردن فریز سیستم ها بدون هماهنگی

۴- ضربه زدن یا جابه جایی سیستم های کامپیوتری دانشگاه بدون هماهنگی

۵- اقدام برای شنود یا ورود به سیستم های دانشگاه یا هرگونه اقدامی که که باعث اختلال در شبکه دانشگاه شود